Consultor d'energia

Referència ABT Consultor

Consultoría

Formulari de contacte laboral

No oblidis omplir la refèrencia de l’oferta a la que aplicas

Si ets un consultor jove amb coneixements de tecnologies renovables i de valoració de residus, capacitat per fer balanços energètics i econòmics per validar la viabilitat dels projectes, que treballa amb rigorosiat i responsabilitat i ets proactiu, posa't en contacte amb nosaltres.

En dependència d’un consultor sènior, les teves tasques seran:
– Suport a l’execució i seguiment dels diferents projectes de consultoria adjudicats
– Col·laboració en l’elaboració d’ofertes comercials de consultoria
– Recerca de la informació necessària per al bon desenvolupament de projectes i ofertes

Abinitio Consulting no és una filial ni té cap relació amb les companyies nord-americanes Ab initio Software LLC, Ab initio Services LLC, i cap altra de les filials associades o que formen part del grup empresarial Ab initio Software.