Responsabilitat Social Corporativa,
eix essencial per a un creixement sostenible

Abinitio responsabilidad social corporativa

Ens permet construir una companyia sostenible tant des del punt de vista de l'entorn com dels valors socials que incorpora. Per tant, considerem que és un eix fonamental per aconseguir un creixement sostenible.

Donem suport al pacte global de les Nacions Unides i col·laborem amb diferents centres especials de treball (CET)